Personel Alımı

Büro Personeli, Temizlik ve Güvenlik Görevlileri Alımları Başladı!

İzmir ilinde ikamet eden vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir ilan yayınlandı. İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre büro personeli, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, teknisyen gibi alanlarda 18 personel alımı yapılacak. Adayların 15 gün içinde başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alım şartları nelerdir?

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 60 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesi  gereğince  sözleşmeli  olarak istihdam    edilenler    hizmet    sözleşmesine    aykırı    hareket    etmesi    nedeniyle    kurumlarınca sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya   sözleşme   dönemi   içerisinde   Bakanlar   Kurulu   kararı   ile belirlenen  istisnalar  hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde  fesih  tarihinden  itibaren  1 (bir)  yıl  geçmedikçe  kurumların  sözleşmeli  personel  pozisyonlarında  istihdam  edilemezler.  Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz.

Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak,

Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.

Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  ek  6.  maddesi  gereğince  “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Adayla   hizmet   sözleşmesi   yapılacak   olup   sözleşmede   belirtilen   şartları   yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

Koruma  ve  Güvenlik  Görevlisi  pozisyonuna  başvuracak  adayların  kamu  veya  özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler