Personel Alımı

Büro, Temizlik ve Güvenlik Personelleri! O Kamu Kurumu Yeni Personeller Alacak!

İ ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Yeni yıla iş bularak girmek isteyen milyonlarca vatandaş için yılın son ilanları yayınlanıyor. Son olarak Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayınlanan ilana göre teknisyen, büro personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurmak isteyen adaylar 15 gün içinde başvurularını iletebilecekler. Yozgat Bozok Üniversitesi personel alım şartları…

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3
puanı esas alınacaktır.)

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun hareket etmiş olmak.

İSTENİLEN BELGELER

Öğrenim Belgesi fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)

Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise fotokopisi,

Başvurulan unvanda çalışma Ģartı (tecrübe/deneyim) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi.

Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran
işyerinin aynı olması gerekmektedir.

Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir.

*Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

İlgili Makaleler