Personel Alımı

İstanbul’da İş Arayanlar! İstanbul Üniversitesi 43 Personel Alımı Başladı!

İstanbul ilinde bulunan önemli üniversiteler arasında yer alan İstanbul Üniversitesi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre personel alımı yapacak. Şartlarını açıklayan Üniversite, büro personeli, tekniker, mühendis, çözümleyici, sınav hizmetleri uzmanı, sistem programcısı alanlarında 43 personel alımı yapılacak. Başvuruları 15 gün içinde online olarak kabul edecek olan İstanbul Üniversitesi personel alım şartları…

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
4- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) bendi kapsamında başvuracak adayların (Büro Personeli, Tekniker, Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmaları gerekmekte olup ilanda belirtilen lisans kadroları için 2020 KPSS-P3, önlisans kadroları için 2020 KPSS- P93 puan türü esas alınacaktır.
5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak adayların (Sınav Hizmetleri Uzmanı, Çözümleyici, Sistem Programcısı unvanlarına başvuracak adaylar) 2020 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralaması esas alınacaktır.
6- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta
iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden
başvuruda bulunamazlar.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Çözümleyici ve Sistem Programcısı kadrosu için;
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da fen-edebiyat,
eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik,
matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) VB, C#, Java, Php programlama dillerinden en az iki (2) tanesini bildiğini belgelemek.
c) İngilizce dilini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) ve bu sınava eşdeğerlikleri ÖSYM tarafından
kabul edilen sınavlardan birinden en az D düzeyinde bildiğini belgelemek. (Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili
ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde
öğrenim gördükten sonra dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar,
İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi
dolmamış eski dengi) veya “International English Language Testing System “ (IELTS) sınavından en az 6 puan
alanların İngilizce dil düzeyleri D düzeyi olanlar kabul edilecektir.)
d) Veri tabanı tasarımı, analizi, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi sahibi olmak.
e) Veri tabanı sorgulama dili SQL, PLSQL veya T-SQL konularında bilgi sahibi olmak.
f) CSS, JavaScript ve HTML gibi web teknolojilerinde bilgi sahibi olmak.
2- Sınav Hizmetleri Uzmanı kadrosu için
Yükseköğretim kurumlarının dört yıllık eğitim veren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

İlgili Makaleler