Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı DPB üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. 25 Kasım 2019 tarihli yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak! 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi personel alım ilanı şöyle;

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Başvurular; 25.11.2019 – 09.12.2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER;

a) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

b) SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

c) Genel şartlar başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

d) Genel şartlar başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır. İlan edilen pozisyonlar arasında 10 (on) soru ortak olacaktır. Ortak sorular, güncel bilişim konularını kapsayacaktır.

Sınav saati ve yeri yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB sitesinde ilan edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere 3 (üç) iş günü içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz edebilecektir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar Sınav komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.

DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar puan sıralamasına göre https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB adresinde ilan 9 (dokuz) asil, 9 (dokuz) yedek aday kazanan olarak ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların ilan edildiği tarihten başlamak üzere Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 3 (üç) iş günü içinde yapılacak olup, sınav komisyonu tarafından ve ilgili üniversite kurum veya kuruluş tarafından değerlendirilecektir.

Yazılı sınavda puanların eşit olması halinde; mesleki tecrübe süresinin fazla olmasına, mesleki tecrübe süresinin eşit olması durumunda ise üniversite mezuniyet tarihinin daha yeni olanına bakılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonuçları https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB sitelerinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Adaylardan istenilen özel şartlar hakkında bilgi almak için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir