Personel Alımı

Türk Kızılayı KPSS Şartsız Yeni Personel Alım İlanları Yayımladı! Başvuru Şartları Neler?

Türk Kızılayı, kurumsal web sitesi üzerinden 20, 21,22 Kasım tarihli yeni personel alım ilanları yayımladı. KPSS şartı olmadan personel alımı yapan Kızılay her ilan için farklı başvuru şartları belirledi.

1) Finans Asistanı 

GENEL NİTELİKLER

En az lisans mezunu olmak,

Tercihen İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans ,Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

Yazılı ve sözlü çok iyi derecede İngilizce bilmek,

Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilmek,

İletişim becerisine sahip olmak,

Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Aktif araç kullanabiliyor olmak,

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak,
İŞ TANIMI

Program Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen projeler ile ilgili olarak harcamaların, bordroların vb. kontrolünü gerçekleştirmek ve finansal raporlamalar yapmak,

Donörler ile yapılan anlaşmaları takip etmek,

İlgili projeler için bütçeleri hazırlamak ve analiz etmek, finansal raporlar geliştirmek ve bütçe harcamaları konusunda tavsiyelerde bulunmak,

Projeler ve organizasyon için satın alımlar konusunda donörlerden alınan onay doğrultusunda iş takibi yapmak,

Program fonlarının, mali yılın sonuna kadar uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak için harcamaları izlemek,

Saha ofisleri ile yakın koordinasyon içerisinde çalışmak,

Sahada ve Merkezde görev yapan ve görevlerine yeni başlayan personele finansal konularda oryantasyon sağlamak ve yönlendirme yapmak,

Donörlerin Kurumumuza sağladığı nakit akışını takip etmek. 

Şehir: Ankara ,Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul (Sultanbeyli), Adana, Kahramanmaraş, Kayseri

2) İlk Yardım Eğitimcisi

Aranan Nitelikler
Müdürlüğümüzde görevlendirilmek üzere ‘İlk Yardım Eğitimcisi’ arayışımız bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliğine göre sağlık ile ilgili yüksekokul, fakülte mezunu olmak,

İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip olmak,

Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,

MS Office Programlarını iyi seviyede kullanabilmek,

İletişim gücü yüksek olmak,

İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Proje geliştirme ve raporlama yapabilmek,

İlk Yardım Eğitimi verebilecek seviyede İngilizce bilmek, (Mülakat esnasında test edilecektir.)

Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilmek,

B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek,

Yurt içi ve Yurt dışı seyahat engeli olmamak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

İş Tanımı

Eğitim programları düzenlemek,

Konusuyla ilgili eğitim materyalleri üretmek ve kurum adına yayınlanmasını sağlamak,

Konusuyla ilgili kişi resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Diğer disiplin elemanları ve çalışanlarla ekip ruhu içinde çalışmak,

Hizmetin etkinliğinin arttırılmasına, yaygınlaştırılmasına yönelik projeler hazırlayarak bağlı bulunduğu yöneticisinin onayına sunmak,

İlgili Bakanlık, resmi kuruluşları, Üniversite ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde çalışmak,

İlk yardımla ilgili politika ve stratejileri belirlemek, proje geliştirmek,

Her düzeyde ilk yardım programı geliştirmek ve uygulamak, materyal geliştirmek,

İlk yardım eğitim merkezlerinin izlem ve değerlendirmesini yapmak ve gerekli raporları hazırlamak,

İlk yardım gönüllük faaliyetlerini geliştirmek,

Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak.

3) Ruh Sağlığı Hemşiresi

GENEL NİTELİKLER

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak,

Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak,

Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak,

Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,

Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.
İŞ TANIMI

Toplum Merkezinde işbirliği yapılan diğer kurumlarda sağlıklı beslenme, hijyen, anne-bebek sağlığı, ilk yardım vb. konularda eğitimler verilmesi ve yararlanıcılara danışmanlık yapılması,

Bölgede var olan sağlık hizmetleri ile ilgili haritalama ve güncellemeleri yapmak ve ilgili sağlık kuruluşları ile işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Kronik sağlık sorunu , beslenme yetersizliği, ilaç ve medikal cihaz gibi sağlık ihtiyaçları tespit edilen kişilerin özel ihtiyaç fonu kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili birime yönlendirilmesini sağlamak,

Bölgedeki yaygın sağlık sorunları ve sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunların tespit edilmesi, raporlanması ve çözüm önerileri üretilmesi,

Engelli, hamile, çocuk sahibi yararlanıcılarla görüşme yaparak onların bilgilendirilmesi, gerekli hizmetlere yönlendirilmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi,

Faydalanıcıların hastane randevularının alınmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ve ilgili raporlamaların yapılmasını sağlamak.

4) Sağlık Uzmanı

İş Tanımı

Yürütülmekte olan Suriye İnsani Yardım Operasyonu çerçevesinde, Toplum Merkezi bünyesinde yararlanıcıların temel sağlık takibini yapmak üzere ” Sağlık Uzmanı ” arayışımız bulunmaktadır.

Halk sağlığı konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda ihtiyaç tespitleri yaparak eğitimler vermek,

Çocukların genel sağlık kontrollerini ve rutin muayenelerini sağlamak,

Gerektiğinde tansiyon ölçülmesi, ilaç kullanımı, reçete ve diyetinin takibini sağlamak,

Bölgedeki genel sağlık problemlerine ilişkin düzenli raporlamalar yapmak.

Aranan Nitelikler

Üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen İngilizce ya da Arapça bilen,

Tercihen Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikası olan,

Tercihen ilk yardım eğitmeni olan,

İletişim becerisi yüksek,

Duygusal kararlılık ve empati sahibi,

Ekip çalışmasına yatkın,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.

Aranılan niteliklere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) Normal Dönem Psikososyal Hizmetler Birim Yöneticisi

Aranan Nitelikler ve Yetkinlikler

Üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun,  (Yüksek Lisans, Doktora tercih sebebidir.)

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip, 

Tercihen aktif SAP kullanabilen,

Daha önce bir Sivil Toplum Kuruluşunda çalışmış veya gönüllü olarak proje liderliği yapmış,

Daha önce incinebilir gruplarla çalışmış, zarar görebilir gruplara yönelik uygulamalar içerisinde bulunmuş,

Ekip ve proje yönetme tecrübesi olan,

Analitik düşünen ve problem çözme yeteneği olan, 

Proje Yönetimi disiplinine hakim,

Bütçe ve sözleşme yönetimi konularına hakim,

İletişim yeteneği kuvvetli olan,

Görev Tanımı

Türk Kızılayının normal dönemlerde incinebilir gruplara sağlayacağı hizmetlerin çerçevelerini hazırlamak ve hedefleri gerçekleşmesi için programları yönetmek, 

İhtiyaçlar doğrultusunda yeni Psikososyal programların geliştirilmesi, projelendirilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlamak,

Verilecek hizmetlerin Ulusal ve Uluslararası standartlara ve mevzuata uyumlu bir şekilde verilmesini sağlamak,

Alandaki paydaşları belirleyerek gerekli ortaklıkların yapılabilmesi için girişimlerde bulunmak,

Hizmetlerin raporlamalarını ve takibini gerçekleştirmek,

Eğitim içerikleri oluşturmak ve eğitmen havuzunun genişletilmesi için programlar hazırlamak

6) Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Uzmanı

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik/Elektronik veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,
• Benzer pozisyonlarda en az 2, toplamda en az 5 yıl tecrübe,
• Bilgi Güvenliği Standartları konusunda bilgili ve tecrübeli (ISO 27001, COBIT…vb),
• Bilgi Güvenliği politikaları ve prosedürleri konusunda tecrübeli,
• Bilgi Sistemleri altyapıları, internet teknolojileri, güvenlik çözümlerinde bilgili,
• Bilgi güvenliği bakış açısıyla risk değerlendirmeleri yapabilen,
• Tercihen Bilgi Güvenliği alanında kabul gören mesleki uzmanlık sertifikalarından birine sahip (CISSP, Security+, CEH, OSCP, ISO27001 LA, CISA, CRISC veya eşlenik),
• Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetleri yüksek, insan ilişkileri kuvvetli,
• Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
• Proaktif ve sonuç odaklı yaklaşımla çalıştığı işleri baştan sona takip ederek tamamlayan,
• Raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem veren,
 • Yeni teknolojileri yakından takip eden, öğrenmeye, yenilikçi yaklaşımlara ve kendini geliştirmeye açık,
• İyi düzeyde İngilizce bilen,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
• Ankara’da ikamet eden/edebilecek.

İş tanımı

• Kurumun bilgi güvenliğine ait süreçleri belirlemek ve izlemek; bilgi güvenliği politikaları ve kontrollerini tesis etmek ve bunlara uyumu izlemek; bilgi sistemleri ve içerdiği verinin güvenliğini garanti etmek amacı ile periyodik güvenlik denetim ve testlerini uygulamak,
• Kurumda risk yönetimi ve bilgi güvenlik yönetimine ilişkin planlama, uygulama, işletim, raporlama ve yönetim çalışmalarının yapılmasını sağlamak, bu doğrultuda bölüm çalışanlarını yönetmek ve diğer bölümlere rehberlik sağlamak,
• Bitmiş veya devam etmekte olan projelerde ve/veya süreçlerde bilgi güvenliği kontrollerini yapmak, politikalara uygunluğunu takip etmek ve gerektiği hallerde düzeltici bildirimlerde bulunmak.  

Alandaki uygulamaları takip ederek kurum uygulamalarını revize etmek,

Sorumlu olduğu projelerin zamanında ve belirlenen bütçe dahilinde uygulamasını sağlamak.

7) Sistem (Ağ Yönetimi) Uzmanı

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik/Elektronik veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun,
• Benzer pozisyonlarda en az 3 yıl tecrübesi bulunan,
• Tercihen Microsoft ve Linux işletim sistemlerine hakim,
• WAN iletişim protokolleri, LAN iletişim protokolleri, veri iletişim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif cihazları (router, modem, switch, AP vb), iletişim ağı pasif cihazları, switching, routing, WAN optimizasyon, Firewall, IPS/IDS, VPN, BGP, OSPF, VOIP, QOS, DHCP, Internet, kablosuz ağ konularında bilgili ve uygulama deneyimli,
• IP Adres Planlaması yapabilecek,
• Ağ altyapısını sürekli monitor edilmesi, ağ trafiğini analiz edilmesi ve ağ trafiği performans yönetimi konularında bilgi sahibi,
• Tercihen Cisco CCNP veya Cisco CCIE sertifikasına sahip,
• Tedarikçi ve destek veren firmalarla ilişkileri yönetebilen ve uyum içinde çalışabilen,
• 7×24 kesintisiz hizmet beklentisi olan kurumsal bir ortamda alt yapı tasarım ve yönetimini yapabilen,
• Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetleri yüksek, insan ilişkileri kuvvetli,
• Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip,
• Proaktif ve sonuç odaklı yaklaşımla çalıştığı işleri baştan sona takip ederek tamamlayan,
• Raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem veren,
• Yeni teknolojileri yakından takip eden, öğrenmeye, yenilikçi yaklaşımlara ve kendini geliştirmeye açık,
• Teknik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde İngilizce bilgisi olan,
• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
• Ankara’da ikamet eden/edebilecek. 

İş tanımı

• Ağ sistemlerinin tasarlanması, yönetilmesi ve izlenmesini sağlamak,
• Sistemlerin sürekliliği ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak,
 • Diğer kurumlar ile yapılan işbirlikleri kapsamında internet bazlı geniş alan veri iletişim ağlarının birbiriyle entegrasyonlarının sağlanması çalışmalarının yürütülmesi, VPN kurulumları ve yönetimi,
• Farklı şehirlerdeki uç noktaların iletişim ağı omurgası, internet ve geniş alan ağ bileşenlerinin planlanması, kurulumu ve yönetimi,
• Kablosuz ağların kurulumu ve erişim yönetiminin yapılması,
• Veri iletişim ağlarının kapasite planlaması ve performans yönetiminin gerçekleştirilmesi.
• Yük Dengeleyici Sistemleri tasarlamak, yönetmek ve konfigürasyonunu sağlamak,
• Tedarikçi ve destek veren firmalar ile iletişimin sağlanması, takibi ve süreçlerin yönetimi. 

8) Yazılım Geliştirme Uzmanı

Genel Nitelikler

• Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak(Tercihen Bilgisayar, Elektrik/Elektronik vb. mühendislik bölümleri),

• Konusunda en az 3 yıl tecrübeye sahip olmak,

• C# ile Microsoft.NET uygulama geliştirme konusunda ileri deneyime sahip olmak,

• ASP.NET WebForms, ASP.NET MVC ve Web API teknolojilerinde tecrübeli olmak,

• İlişkisel veritabanı (Oracle, MSSQL Server, postgreSQL),SQL (PL/SQL,T-SQL) tecrübesi olmak,

• Kaynak kontrol yazılımları (SVN, TFS, GIT vs.) kullanarak proje geliştirmiş olmak,

• Nesne yönelimli programlama(OOP), Servis yönelimli mimari(SOA), Tasarım desenleri (Design Patterns), Çok katmanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak

• Agile yazılım geliştirme süreçleri bilgisine sahip olmak(Scrum, Kanban vb.),

• Tercihen Test Otomasyonu ve Continuous Integration konularında bilgi sahibi olmak,

• Tercihen Mobil geliştirme teknolojilerinde bilgi sahibi olmak (iOS,Android),

• Tercihen JavaScript Framework’lerine hakim olmak (jQuery,AngularJS, Bootstrap, React),

• Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetleri yüksek,  insan ilişkileri kuvvetli olmak,

• Problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,

• Proaktif ve sonuç odaklı yaklaşımla çalıştığı işleri baştan sona takip ederek tamamlayabilmek,

• Raporlama alışkanlığı olan ve dokümantasyona önem vermek,

• Yeni teknolojileri yakından takip eden, öğrenmeye, yenilikçi yaklaşımlara ve kendini geliştirmeye açık olmak,

• Teknik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

• Ankara’da ikamet eden/edebilecek olmak,

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
İş Tanımı

• BT yazılım geliştirme metodolojileri ve süreçlerine adapte olarak yazılım geliştirme çalışmalarında yazılım geliştirme uzmanı olarak görev yapması,

• BT projelerinde iş talepleri doğrultusunda teknik tasarım yapması,

• Tamamlanan teknik tasarımlara uygun olarak ilgili geliştirme platformlarında kodlama yapılması ve birim testlerinin gerçekleştirilmesi,

• Web tabanlı, kurum için veya kurum dışı bilgi ve iletişim portallarının analiz, tasarım ve geliştirmelerinde görev alması,

• Geliştirilen çözümlerle ilgili teknik dokümantasyonun hazırlanması ve güncel tutulmasının sağlanması. 

9) Koruma Programı Proje Sorumlusu

Suriye İnsani Yardım Operasyonu Kapsamında Toplum Merkezi Projemizde görevlendirilmek üzere ” Koruma Programı Sorumlusu” arayışımız bulunmaktadır.

İŞ TANIMI :

Toplum Merkezinin faaliyet yürüttüğü bölgede yaşayan geçici koruma altındaki çocuk, kadın, engelli ve diğer incinebilir durumda olan ihtiyaç sahibi Suriyeliler ile ev sahibi halkın, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilik, refakatsiz çocuk, cinsiyet temelli şiddet, vb. sorunlarına yönelik strateji ve müdahale planları geliştirmekle, koruyucu önleyici sosyal hizmet çalışmaları ve yönlendirme hizmetleri gerçekleştirmek,

– Kamu kuruluşları, STK ve sektör temsilcileri ile işbirlikleri geliştirmek, 

– Koruma Programı faaliyetlerini toplum merkezi psiko sosyal program ekibi ile eşgüdüm içindey ürütmek, 

– Kapasite geliştirmeye yönelik iş geliştirmek ve takibini yapmak,  

– Sorumlu olunan faaliyetleri bütçe ve zaman planı dahilinde uygulanması konusunda destek sağlamak, 

– Toplum Merkezi Yöneticisinin diğer çalışmalarına destek olmak. 

ARANAN NİTELİKLER

•Üniversitelerin 4 yıllık Sosyal bilimler, Uluslararası ilişkiler, Hukuk, Sosyal hizmet, Psikoloji,Sosyoloji bölümlerinden mezun,

•Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Çocuk Koruma, Vaka Yönetimi, Halk Sağlığı konularına ve mevzuata hakim

•İyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip (Arapça bilmesi tercih sebebidir.)

• Sivil toplum çalışmalarında veya alanında en az 3 yıl tecrübeli,

•Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,

•İş takip etme becerisine sahip,

•Takım çalışmasına yatkın,

•İletişim becerisi yüksek,

•Microsoft Office programlarını çok iyi derecede kullanabilen,•

•Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

•Belirtilen ilde/illerde ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli.

KIZILAY İŞ İLANLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir