Personel Alımı

Üniversite hastanesine hemşire, ebe ve sağlık teknikeri branşlarından 25 sağlık personeli alımı yapılacak!

Üniversite hastanesine en geç 09 Aralık 2019 tarihine kadar hemşire, ebe ve sağlık teknikeri branşlarından 25 sağlık personeli alımı yapılacak!

Üniversite tarafından yapılan resmi açıklama şöyle;

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 25 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yeni bir sağlık personeli alım ilanı yayınladı. Yayınlanan resmi ilana göre Yozgat Bozok Üniversitesi, kendisi hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde istihdam edilmek üzere 25 sağlık personeli alımı yapacaktır. Üniversite tarafından yayınlanan resmi personel alım ilanı şöyle;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2018 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

1 – Hemşirelik bölümü lisans mezunu 10 hemşire alımı

2 – Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümü mezunu 4 hemşire alımı

3 – Bakım ve rehabilitasyon alanında en az 3 yıl hemşire olarak çalışmış ve yaşlı bakım sertifikasına sahip 1 hemşire alımı

4 – En az 3 yıl KVC yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmış 1 hemşire alımı

5 – En az 3 yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmış ve yoğun bakım sertifikasına sahip 2 hemşire alımı

6 – Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı sertifikasına sahip 1 hemşire alımı

7 – Ürodinami sertifikasına sahip 1 hemşire alımı

8 – Yara bakımı sertifikasına sahip 1 hemşire alımı

9 – Ebelik bölümü lisans mezunu 2 ebe alımı

10 – Odyometri bölümü önlisans mezunu olup, uyku teknisyenliği sertifikasına sahip 1 sağlık teknikeri alımı

11 – Odyoloji bölümü lisans mezunu olup, belgelendirmek şartıyla yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl çalışmış 1 diğer sağlık personeli alımı

Başvuru Tarihi: 25/11/2019-09/12/2019 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar,

Başvuru Yeri: Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,

2- KPSS Sonuç Belgesi

3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),

4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.

5- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair çalışma belgesi. Çalışma belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Çalışma belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.

6- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR:

1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.

2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir