Önemli Başlıklar

Jandarma Astsubay Alım Şartları 2019

 Resmi gazetede bildirildiği üzere Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılında kadın ve erkek sözleşmeli muvazzaf astsubay alımı yapacaktır.

Jandarma Astsubay Alımı Şartları

Jandarma genel komutanlığı astsubay alımı için gerekli şartlar şunlardır:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Bekâr olmak; Hamile ya da çocuk sahibi olmamak; Herhangi bir erkek veya kadınla nikâh kıyılmamış olduğu halde birlikte yaşıyor olmamak,

3. Başvuruda bulunulacak sene 1.Ocak tarihinden itibaren geçerli yaş hesaplaması yapıldığında 21 yaşını sürüyor olmak,

4. Yapılacak Güvenlik soruşturmasından ve arşiv araştırmasından temiz çıkmak,

5. Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) , alan yeterlilik testleri (AYT) temel yeterlilik testlerine  (TYT) başvurulan yıl itibariyle girmiş olmak ve en az belirlenen taban puanı almış olmak gerekir. Şehit ve gazi eşleri veya çocukları için bu puan taban puanın en az % 80’ni olarak belirlenmiştir.

6.Jandarma astsubay alımı sırasında başvuruda bulunmuş olan şehit/ gazi eşleri ve/veya çocuklarına ayrı bir kontenjan tahsis edilecektir. Eğer şehit ve/veya gazi eş ve/veya çocukları genel sıralamaya girerek, başarılı olmuşlarsa bu kontenjan içinde değerlendirilmeyeceklerdir.

7. Adayın silahlı görev yapmak için ya da silah taşımak için herhangi bir kanuni engeli olmaması gerekir.

8. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Yönetmeliği tarafından bildirilen şartların hepsine uygun olmak gereklidir.

9. 5237 sayılı 26.09.2004 Tarihli Türk Ceza Kanununun ‘’ Genel Ahlaka Karşı Suçlar’’ üst başlığı ile belirtilen yedinci bölümdeki suçlardan hiçbirine karışmamış olmak, bu suçlar nedeniyle idari yaptırım uygulanmıyor olmak, bu kapsamda belirtilen maddeler sebebi ile hüküm giymemiş olmak veya burada belirtilen suçlar ve/veya suç nedeniyle idari ya da adli soruşturma ve/veya kovuşturma altında bulunmamak gerekir.

10. 5237 sayılı 26.09.2004 Tarihli Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde bildirilen süre geçirilmiş bile olsa ve kasıtlı olarak işlenen bir suç nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakılmış dahi olsa 1 yıl veya üzeri bir süre için hapis cezası almamış olmamak gerekir.

11. İşlenen suç nedeniyle başvuran aday affa uğramış olsa da ya da hükmü geri bırakılmış olsa da devletin güvenliğini tehdit edecek suçlar, anayasal düzene ya da mevcut düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar, dolandırıcılık, rüşvet, hırsızlık, zimmet, irtikap, güveni kötüye kullanma, sahtecilik,, ihaleye fesat karıştırmak, şuç ile edinilen mal varlığının aklanmış olması, hileli iflas, edimin iflasına fesat karıştırma, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlık suçları nedeniyle mahkum edilmemiş olmak ya da bu suçlar nedeniyle sürmekte olan bir soruşturma kovuşturmada bulunmamış olmak ve/veya kovuşturma sonucunun uzlaşma ile neticelenmemiş olması şartlarını taşımak gereklidir.

12. Uyarıcı madde, alkol, uyuşturucu kullanımı sebebi ile tedavi görmemiş olmak halen de görmüyor olmamak gereklidir.

13. Kamu haklarını kullanmaya yetkili olmak,

14. Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından, askeri, sivil ve/veya Emniyet’e bağlı okullardan uzaklaştırılmamış, ayrılmamış ya da çıkarılmamış olmak,  

15. Terör örgüt, grup ya da birliklerin ve/veya bu toplulukların kanuni olmayan kollarının çalışmalarına, yürüyüşlerine, toplantılarına, çeşitli faaliyetlerine, mitinglerine hiç bir şekilde katılmamış, desteklememiş ve karışmamış olmak gerekir.

16. Mahkeme kararları ile ve Bakanlar Kurulu kararları ile terör örgütü olduğu düşünülen hiçbir terör grubu ile herhangi bir bağlantıda bulunmamak şarttır.

17. Adayın Jandarma astsubay alımı için başvuru yapılan tarih itibariyle hiçbir  siyasi partiye  üye olmadığını bildiren yazılı beyanatta bulunması gerekir. 

18. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının yapılmasını izleyen ve başvurunun yapıldığı yıl içinde geçici kayıt yaptırma zamanı gelmeden önce liseden veya lise denkliği bulunan okullardan mezun olabilecek durumda olmak gerekir.

19. Aday 18 yaşından küçük ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi kriterlerine uygun özellikte olan ve adaydan sorumlu olabilecek bir veli göstermek ( Aday 18 yaşından büyük ise aynı koşullarda kefil göstermek) zorundadır.

20. Adayların Jandarma ve Sahil Güvenlik Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliğinde belirtildiği koşullarda kefalet ve yüklenme senetlerini hazırlamaları gereklidir.

21. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi jandarma astsubay alımında yapılacak olan giriş yazılı ve/veya sözlü sınav ve bunun dışındaki seçim aşamalarının nihayetinde, adayın daha önceden kendisine bildirilen kontenjan içinde olması gereklidir.

22. Jandarma ve Sahil Güvenlik Başkanlığı Fakülte Ve Meslek Yüksek Okulları Temin Yönetmeliğinde bildirilmiş olan bütün hususlara sahip olmak

23. Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesine giriş için seçim etaplarına katılmak ve bu sırada aşamaların herhangi birinden ayrılmak ve/veya elenmiş olmak adayın bir başka  Yüksek öğretim programına katılması hususunda kesinlikle hiçbir şekilde bir engel teşkil etmez.

24. Jandarma astsubay alım şartları ile ilgili hazırlanan kılavuz üzerinde İçişleri Bakanlığının düzenleme yapma yetkisi vardır.

Jandarma Astsubay Alımı 2019 Başvuru

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı 2019 başvurusu, 25.02.2019 ile 13. Mart.2019 günleri arasında yapıldı. Başvurular 13.Mart2019 Tarihi saat 23:59’ da bitti.

Jandarma astsubay alımı için ön başvurusu yapılması için gerekenler şunlardır:                          

A) Ön başvurularının,  Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi penceresinden https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giriş linkinde verilen adres üzerinden e-devlet yolu ile yapılması resmi olarak bildirildi. Bu yolların dışında şahsen ve/veya kişisel olarak ve/veya posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılır ve işleme alınmaz. 

B) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine girmek için e-Devlet kullanılmalıdır. E-devlete giriş için kullanılabilecek seçenekler şunlardır:

•    E-devlet şifresi
•    Mobil imza
•    E-imza
•    Bireysel internet bankacılığı veya TC Kimlik kartıdır.      
 
C) Adayların herhangi bir yanlış anlaşılma ve mağduriyet yaşamaması için başvuru kılavuzunun dikkatle ve sonuna kadar okunması gereklidir.  

D) Söz konusu link üzerinden giriş yapıldıktan sonra istenen bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi istenir.

E) Profil bilgileri doğru ve tam olarak girildikten sonra Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf / Sözleşmeli Astsubay Temini 2019 sınavı için önce  ‘’Başvuru Yap’’  bilgisinin üzerine tıklanır. 

f) Daha sonra bu bölümlerde sözü edilen yönlendirmeler takip edilir ve en son olarak ‘’Başvuruyu Tamamla’’ yazısına tıklanır ve başvuru tamamlanır. Ön elemeyi geçip sınava girmek için çağrı yapılan adaylar, bu bilgileri girmiş oldukları başvuru formunu 2 nüsha olarak çıktısını alarak, imzalamalı ve sınava gelirken yanlarında getirmeleri gereklidir.

Jandarma Astsubay Alımı Sınavı Ücretli Mi?

Jandarma astsubay alımı sınavına çağrılan adaylar 50TL sınav ücreti yatırmalıdır. Aday sınav ücretini yatırmadığı takdirde sınava giremez. Sınava gelirken adaylar diğer belgeler ile birlikte sınav ücreti yatırmış olduklarını bildiren dekontu da getirmelidir. Her aday sınav ücretini kendi adına yatırmalıdır. Başkası adına yatırılan ücretler kabul edilmez.

Şehit ve malul eş ve/veya çocukları ücret yatırmaz.

Sınav Takvimi Nasıl Öğrenilir?

Seçme sınavına ait zaman çizelgesi ve sınava ait diğer tüm bilgiler için kullanılması gereken adres: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris linki olarak bildirilmiştir. Sınav ile ilgili bütün bilgiler ve diğer duyuruların hepsi bu link üzerinden takip edilmelidir. Bu link üzerinden yayınlanan bilgiler ve cep telefonlarına yollanan SMS’ler resmi tebligat yerine geçer. Ayrıca posta ile tebligat yapılmaz. Adaylar bilgileri/ duyuruları buradan takip etmekle sorumludur.

Jandarma Astsubay Sınav Aşamaları

Jandarma astsubay alımı için yapılacak sınavın 3 aşaması vardır. Bu aşamalar şunlardır:

•    Fiziki Muayene
•    Fiziki yeterlilik sınavı
•    Mülakattır.

Sınavlar bu sıra ile yapılır ve bir basamağı geçen aday daha sonraki sınava katılmaya hak kazanır. Geçemeyen aday ise elenmiş olur.

Sınav Sonuçları Değerlendirmesi

Jandarma astsubay alımı için yapılan sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir. Bütün aşamalarda alınması gereken minimum puan 60’dır.

Jandarma Astsubay Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Jandarma astsubay sınavı bittikten sonra sonuçlar yine daha önce olduğu gibi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden takip edilmelidir. Burada yapılan açıklamalar ve cep telefonlarına yollanan SMS’ler resmi tebligat niteliği taşır. Posta yolu ile tebligat beklenmemelidir.

Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

Sağlık kurulu raporu sınavda başarılı olmuş adaylardan  istenir. Bunun için adaylar J.Gn.K.lığı ve S.G.K.’LIĞI Sağlık Yönetmeliği ile TSK Sağlık yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olup olmadıklarının tespiti için sağlık  için hastaneye sevk edilirler.Olumsuz raporu alan adayların geçici kaydı alınmaz.

Jandarma Astsubay Alımı Güvenlik Soruşturması

Jandarma astsubay alımı ile ilgili bütün bu aşamalardan sonra güvenlik soruşturmasına başlanır. Bu aşamada evrakları olumlu bulunmayan adaylar Jandarma Astsubayı olamaz.

Kayıt Kabul Aşaması    

Kayıt kabul basamağı, sınavlarının hepsini başarıyla tamamladıktan sonra, sağlık raporunu da olumlu olarak alan adayların ulaştığı aşamadır. Bu aşamada asıl adayların geçici kaydı yapılır. Bütün belgeler tekrar incelenir. Eksik belgeler adaydan istenerek tamamlatılır. Kayıt kabul aşaması için adayın şahsen başvurusu yapılması şarttır. Vekalet vb. yöntemlerle işlem yapılmaz. Adaylar bu aşamada daha önce düzenlenen yüklenme senetlerini de noterden onaylatmış olarak getirip teslim etmelidirler.

İntibak Eğitimi Süresi Ne Kadardır?

İntibak eğitimi süresi 1 aydır. Bu eğitimin verilme amacı adayların Jandarma ve Sahil Güvenlik akademisi başkanlığına intibak etmelerinin sağlanmasıdır.

Jandarma Astsubay Alımı Sınav Takvimi 

Jandarma astsubayı olmak için belirlenen sınav takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Başvuru: 25.Şubat- 13.Mart.2019 Saat: 23:59

Sınav Ücreti Yatırma: 20.Mart-01.Nisan 2019

Sınav Başlangıç Ve Bitiş: 15.Nisan-31.Mayıs.2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanması: Sınav sonuçları onaylandıktan sonra

Jandarma Astsubay Alımı İçin İletişim 

Jandarma astsubay alımı sırasında başvurulabilecek iletişim adresleri şunlardır:

Adres: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi  / JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe
Çankaya/ ANKARA
Telefon No: 0 312 464 48 36

İnternet adresleri:

•    Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
•    Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr

Hukukî Sorumluluk

Kanuni yükümlülük bütünüyle adaya aittir. Kılavuzda yazılanlara uygun olmayan bir davranış nedeniyle meydana gelecek olayların hukuki sorumluluğu tamamen adayın kendisine aittir.

Yedek Aday Çağırma

Yedek adaylar kayıt sırasında çağrılabilir. Kayıt yapılırken ya da kaydı takip eden aşamalarda adayın astsubay olmaya elverişli olmadığı anlaşılması halinde, kayıt gününü ve saatini geçiren, eksik belgelerini tamamlamayan, sağlık raporu olumsuz olan adayların ve vefat eden adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

Yedek adaylar çağrıldıktan sonraki 3 gün içinde müracaat etmelidir. Bu süre geçirildiği takdirde bu adayın dosyası işleme alınmaz ve sıradan yeni bir aday çağırılır.

Adaylar intibak eğitimin bitirdikten sonra eğitim-öğretime başlarlar. Eğitim-öğretime başlandıktan 5 gün sonra yedek aday çağırma süresi bitmiş olur. Bu süreden sonra yedek aday çağrılmaz.

Jandarma astsubay alım şartları ile ilgili haberler güncellendikçe yayınlanacaktır.

Kaynak: Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir