Önemli Başlıklar

Jandarma Astsubay Alımı Başvuru Formu 2019

Jandarma Astsubaylığına başvuru, internet üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi’nde yer alan 2019 yılı Jandarma Astsubay Alımı için başvuru formu tamamlanarak yapılmaktadır. 

Başvuru Nasıl Yapılır?

Jandarma astsubaylık başvurusu için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş https://vatandas.jandarma.gov.tr/PM/Giris internet adresi üzerinden e-devlet giriş bilgileri kullanılarak (e-devlet şifresi, e-imza, T.C. kimlik kartı mobil imza ya da internet bankacılığı) yapılmaktadır.  

Başvuru Formu Nasıl Doldurulur?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yaptıktan sonra Profil Bilgileri bölümünü tıklayabilir ve başvuru formunu aşağıdaki koşulları sağlayarak tamamlayabilirsiniz: 

•    MERNİS üzerinden vatandaşlık bilgilerinin güncellenmesi,

•    Vesikalık fotoğraf yüklenmesi,

•    Cep telefon numarası da dahil olmak üzere iletişim bilgilerinin sisteme girilmesi, 

•    Askerlik durumunun belirtilmesi,

•    2018 yılı KPSS puanlarının ‘ÖSYM’den sorgula’ sistemi ile yüklenmesi,

•    Eğitim bilgilerinin belirtilmesi ve mezun adaylar için diplomaların; mezun olma aşamasındaki öğrenciler için ise transkript ya da öğrenci belgelerinin sisteme yüklenmesi (alternatif olarak ‘Yök’ten al’ aracılığıyla da eğitim bilgilerinin beyanı mümkündür),

•    Boy ve kilo bilgisinin girilmesi, 

•    Şehit ve malul Eş ve Çocuğu olan adaylar için “Diğer Bilgi/Belgelerim” bölümüne girerek “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”nin taranarak sisteme girilmesi,

•    Beyan edilmek istenen başka belgeler var ise, Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan istenen belgelerden biri seçilip, belge taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

•    Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin sisteme girilmesinin ardından sırasıyla “Başvurularım”, “Başvuru Sürecindekiler”, “Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Ast Subay Temini 2019 sınavına Başvuru Yap” seçeneklerini işaretlemek gerekmektedir. 

•    Bu aşamayı takiben başvuru şartları bilgilendirme ekranında beliren metnin okunarak “okudum ve onaylıyorum” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

•    Sonraki aşama olan branş seçimidir. Aday, branş ekranında kendisi için uygun olan iki farklı branşı seçebilir. Branş seçiminin ardından “Başvuruyu Tamamla” seçeneğini seçerek başvuruyu tamamlamalıdır.

•    Ekranda belirecek olan “Aday Bilgi Formu” aday tarafından kontrol edilmeli ve iki adet çıktı alınmalıdır. Sınava girmeye hak kazanan vatandaşlar, iki adet imzalı aday bilgi formunu sınav esnasında yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

Hangi Branşlarda Astsubay Alınacaktır? 

2019 yılında on farklı branşta Jandarma Astsubay temin edilecektir. Yeni astsubay görevlendirilecek branşlar şunlardır: Jandarma, Personel, İkmal, Maliye, Bando, Helikopter ya da Uçak Teknisyeni, İstihkam, Bakım, Muharebe ve Sağlık. 

Branş-Kontenjan Dağılımı 

Her bir iş kolu için farklı sayıda kadın ve erkek astsubay alınacaktır. Kadın, erkek,  şehit ve malul eş ve çocukları için branşlara göre ayrılan kontenjan sayısı şöyledir:

•    Jandarma branşına 2343’ü erkek, 300’ü kadın olmak üzere toplamda 2643 kişi alınacaktır. 

•    Personel istihdamı için ayrılan kontenjan 139 olup; 117’si erkek, 22’si kadından oluşacaktır.

•    İkmal branşı için istihdam edilecek astsubay sayısı 84’ü erkek ve 5’i kadın olmak üzere toplamda 89’dur.

•    Maliye için 16’sı erkek 6’sı kadın olmak üzere 22 kişi temin edilecektir.

•    Bando için 8 kişilik kontenjan ayrılmış olup; 6 erkek ve 2 kadın görevlendirilecektir.

•    Uçak/Helikopter teknisyenliği için 40; istihkam için 73; bakım için 136; muharebe için 175; sağlık için 50 erkek istihdam edilecektir.

Jandarma Astsubaylığı Başvuru Genel Koşulları Nelerdir?

Jandarma Astsubaylığına başvuruda bulunan adayların aşağıdaki şartları sağlaması beklenmektedir: 

•    T.C. vatandaşı olmak,

•    27 yaşından gün almamış olmak,

•    Lisansüstü öğrencileri için ise 33 yaşından gün almamış olmak,

•    Yasal olarak silah taşıyabilecek ya da silahlı bir görevi üstlenebilecek durumda olmak,

•    Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile bağı kesilmemiş olmak,

•    TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin sağlık kriterlerini karşılıyor olmak,

•    Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma deneyimi olan adaylar için, ahlaksızlık ya da disiplinsizlik gerekçesi ile görevden alınmamış olmak,

•    Kamu haklarından men edilmemiş olmak,

•    Bir terör örgütünün eylem, toplantı ve mitinginde yer almamış ya da herhangi bir şekilde desteklememiş olmak,

•    Alkol ya da uyuşturucu bağımlılık tedavisi görmüyor ve geçmişte de görmemiş olmamak,

•    Askeri okullardan, emniyet teşkilatı okulları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ilişiği kesilmemiş ya da kendi iradesi ile bırakmamış olmak,

•    Branş için şart koşulan bölüm ya da ön lisans mezunu olmak (Mezuniyet şartı aranan lisans bölümleri için Tablo 2’ye, Ön Lisans Bölümleri ise Tablo 3’e bakınız.)

•    Halen öğrenci ise en geç 26.08.2019 tarihine (kayıt tarihi) dek mezun olacak olmak (Mezuniyet şartları Başvuru Kılavuzunun 1. Maddesindeki tabloda belirtilmiştir),

•    Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı denklik belgesine sahip olmak ve bu belgeyi başvuru formunda belirtmek,

•    Lisans mezunları ya da en geç yukarıda belirtilen kayıt tarihinde mezun olacak olanlar için 2018 KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) bölümünden minimum 60; ön lisans mezunları ya da en geç yukarıda belirtilen kayıt tarihinde mezun olacak olanlar için 2018 KPSS sınavı Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) bölümünden en az 60 puan almış olmak,

•    Siyasal bir partiye üye olmamak (Başvuru esnasında adaydan siyasi bir partiye üye olmadığına dair yazılı bir beyanat talep edilecektir),

•    Adayın (ve evli ise eşinin) fuhuş, uyuşturucu ya da kumar gibi suçlar nedeniyle devam eden adli veya idari soruşturmasının olmaması ya da söz konusu suçlardan hüküm giymemiş olması,

•    Hakkında af kararı çıkmış olsa dahi, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak ya da hakkında soruşturma ya da kovuşturma açılmamış olmak,

•    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakıncalı bulunmamak.

Sınav Başvuru Tarihi Nedir?

Jandarma Astsubaylığı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ilan edilen 25 Şubat ile 13 Mart 2019 tarihleri arasında sınava başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Başvurular Nerede Açıklanacaktır?

Sınava girmeye hak kazanan başvurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ‘Sonuç Bilgileri’ kısmında adaylara duyurulacaktır.

Sınav Tutarı Nedir ve Ödeme Nereye Yapılacaktır?

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Jandarma Astsubaylığı alım sınavı için belirlediği sınav ücreti 50 TL’dir. Başvuru yapan vatandaşlara, sınav bedelinin nereye yatırılacağının bilgisi ön başvuru sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Sınav Hangi Aşamalardan Oluşmaktadır?

Sınav sırasıyla fiziki kontrol, fiziki yeterlilik ve mülakat bölümlerini içermektedir. Adayların bir sonraki aşamaya geçebilmeleri için her bir bölümü başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

 -Fiziki Kontrol Sınavının İçeriği Nedir?

Fiziki Kontrol Sınavı adayın fiziksel özelliklerinin TSK, J. Gn. K.lığı ve S.G.K.Lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin  görev için belirlediği  kriterlere uygunluğunun Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından değerlendirilmesidir.  Puanlama, Başvuru Kılavuzu Tablo-1’deki Vücut Kitle Endeksi Çizelgesi değerlerine göre yapılmaktadır.

-Fiziki Yeterlilik Sınavında Adaylar Nasıl Değerlendirilmektedir?

Fiziki Yeterlilik sınavı adayların görevin gerektirdiği bedensel özellik ve becerilere sahip olup olmadığının uygulamalı olarak parkurda test edildiği bir sınavdır. (Parkurun örneği Başvuru Kılavuzu Tablo 4’te mevcuttur.)
Fiziki Yeterlilik Sınavı’nı başarıyla tamamlamak için en az 60 puan almak gereklidir. 

-Mülakat Sınavı Adayın Hangi Niteliklerini Ölçmektedir?

Mülakatta adayın konu ile ilgili bilgisi, özgüveni, kendisinden istenileni anlama becerisi, kendini ifade gücü, beden dili kullanma yeteneği gibi beş farklı özelliği değerlendirilmektedir. Her bir özellik için adaya 20 puan üzerinden bir puan verilmektedir. Toplamda 100 üzerinden en az 60 puan almaya hak kazanan aday başarılı sayılmaktadır.

Sınav Değerlendirilmesi Nasıl Yapılmaktadır? 

Sınavlarda puan hesaplaması, mülakat sınavının %40’ı, KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavının %20’si ve VKİ puanının %10’ı toplanarak yapılmaktadır.  

Sınav Sonuçları Nerede Duyurulacaktır?

Sınav sonuç ilanı https://vatandas..jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar bu site üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi’ne bağlanarak Sonuç Bilgileri ve ‘Sonuçlarım’ seçeneğini tıklayarak sınav sonuçlarını öğrenebilirler.

Sınav ile İlgili Önemli Tarihler Nelerdir?

Jandarma Astsubay Alımı Başvuru Formu’nu tamamlayıp sisteme yükleyen ve sınava girmeye hak kazananlar için şu tarihler önemlidir: 25 Şubat-13 Mart 2019 tarihleri arasında sınav başvurusu yapılmalıdır. 
Sınav ücret yatırma tarihi 20 Mart-01 Nisan 2019 arasındadır.Adaylar 15 Nisan-31 Mayıs aralığında belirtilen sınavlara tabi tutulacaklardır.Sınav sonuçları, sınavları takiben Jandarma Genel Komutanlığı’nın belirlediği bir tarihte açıklanacaktır. 

Sağlık Kurulu Raporu Temini 

Adayların sınavlarda başarılı olmaları durumunda sağlık raporu almak için tam teşekküllü hastanelere sevk edilmektedirler.

Adaylar Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki şartları karşılamadıkları ya da muayene sonucunda olumsuz sağlık raporu verilmesi durumunda geçici kayıtları yapılmamaktadır. Geçici kayıtları yapılan adaylar için güvenlik soruşturması başlatılmaktadır. 

Adayların Kayıt Kabul Süreci

Adayların kayıtlarının kabulü, sınavlarda başarılı olan ve sağlık raporu olumlu adaylar için geçici kayıt oluşturulması ve adayın kesin kayıt için başvuru yapması aşamalarını içermektedir. Sağlık raporları incelenen adaylar arasında eksik olanlar varsa, eksiklikleri tamamlanır. Bazı öğrenci adaylarına yeniden muayene şartı getirilebilir. Yeniden muayene sonrasında adayın Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki istenen koşullara sahip olması gerekmektedir. İstenilen niteliklere sahip olmayan adaylar kayıt kabul sürecini tamamlayamaz.

Aday kesin kayıt başvurusunu bizzat kendisi yapmak durumundadır; aksi takdirde başvuru kabul edilmemektedir.

Sınavları başarıyla geçen adayların noterden tasdikli yükleme senedi ile birlikte kayıt kabule gelmeleri gerekmektedir. Yükleme senedi örneği, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresinden indirilebilir.

İntibak Eğitim Tarihi ve Süresi

Jandarma Astsubay adaylarına verilecek uyum eğitimi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından saptadığı ve duyurduğu tarih aralığında verilecektir. İntibak eğitiminin süresi takriben bir aydır.

Yedek Adaylar Hangi Durumlarda Çağrılmaktadır? 

Kayıt sırasında Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı’na girme koşuluna haiz olmayan, belgeleri eksik olan, kayıt gününü kaçıran, vefat eden veya sağlık raporu olumsuz olan adaylar olması koşulunda yedek listedeki adaylar puanlama sıralamasına göre çağrılacaklardır. 
Yedek adaylar, çağrı tarihini takip eden en geç üç iş günü içerisinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından ilan edilen kayıt kabul merkezine istenen belgeler ile beraber gelmelidir.  
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak duyuru ile yedek adayların intibak eğitimine çağrılacaklardır.

Adayın İntibak Eğitimi Hangi Durumlarda Sonlanmaktadır?

Adayın intibak eğitiminden çıkarılması astsubay eğitim merkezinin adayın ilişiğini kesmesi ya da adayın kendi talebi sonucunda olmaktadır. Başvuru kılavuzunun 3. Maddesinin a bendindeki niteliklere sahip olmadığı anlaşılan adaylar eğitim alma hakkından men edilirler.İntibak eğitimi esnasında adaylar kendi istekleri ile yazılı başvuruda bulunarak da ayrılabilirler. Ayrılma talebini yazılı beyanatıyla Astsubay Eğitim Merkezi’ne sunan adayın fikrini değiştirerek eğitime yeniden katılması mümkün değildir. 

Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir