Önemli Başlıklar

Uzman Çavuş Alımı Başvuru Formu 2019

Uzman Erbaş Alımı için Aranan Nitelikler Nelerdir?

Uzman Erbaşlık için başvuruda bulunmak için aşağıdaki şartlara sahip olmak gerekmektedir:

•    Uzman erbaş olmanın ilk koşulu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir erkek olmak

•    Uzman erbaş adayları eğitim seviyelerine göre uzman onbaşı ya da uzman çavuş olarak başvuruda bulunabilirler. 

-Uzman onbaşı başvurusu yapabilmek için ilköğretim/ortaokul ya da diploma denkliği tanınan yurt dışındaki bir okuldan mezun olmak gerekmektedir.

-Uzman çavuş adaylığı başvurusu için ise en az lise ya da dengi veyahut diploma denkliği tanınan yurtdışındaki bir okuldan mezun olmaları gerekmektedir.

•    Başvurduğu tarihte er ya da erbaş olarak askerlik görevini yapıyor ya da tamamlamış şartı aranmaktadır.

•    Askerlik görevini yapan adayların başvuru yaptıkları tarih ile askerlik görevinin sonlandığı tarih arasındaki süre beş yılı geçmemiş olmalıdır.

•    Askerlik hizmetini devam ettirirken uzman erbaşlığa başvuran adayların ise uygun nitelik belgesi ile Birlik Komutanlıklarından ‘Uzman Erbaş Olur’ belgesi almaya hak kazanmış olmaları ve sınavdan en az 80 puan almaları gerekmektedir.

•    Başvurdukları yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş ve 28 yaşından gün almamış olmaları şartı aranmaktadır.

•    Önceden subay, ast subay, uzman erbaş olarak görevlendirilmemiş olmalıdırlar.

•    Sözleşmeli erbaş olarak halihazırda görev yapan erler için başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla üç yılını tamamlamış ve izleyen dönemlerde de görev almak için sözleşme imzalamış olma şartı aranmaktadır. 

Uzman Erbaşlığı Başvuru Tarihi Ne Zamandır?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na uzman erbaş alımı başvuru tarihi 5 Şubat 2019’da başlayıp; 31 Mayıs 2019’da sona ermektedir. 

Başvurudan Uzman Erbaşlığa Hak Kazanmaya Dek Süreç Nasıl İlerlemektedir?

Uzman erbaşı adayların başvurusundan uzman erbaşlığa hak kazanmalarına giden süreç aşağıdaki aşamaları içermektedir: 

•    Başvuru süreci yazılı sınav, evrak kontrol, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturma aşamalarını içermektedir.

•    Seçimi başarıyla tamamlayan ve sağlıklı oldukları sağlık raporu ile belgelenen aday dosyaları Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na gönderilir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda dosyalar incelenerek, sınıf eğitimleri için plan ve organizasyon yapılır. Adaya atama tebligatı eğitim öncesinde adresine gönderilir.

•    Sınavlarda başarılı olan ve adresine tebligat gönderilen adaylar yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve /veya birliğine katılmamaları durumunda eğitime dahil olmaları ya da eğitimlerinin başka bir döneme ertelenmesi mümkün değildir.

•    Görev başlangıç tarihi sözleşmenin ilk imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir ve bu tarihten itibaren uzman erbaşlar maaş almaya hak kazanırlar. 

Uzman Erbaşlık Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Uzman erbaş olmak isteyen adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. 

Sınav tarihleri de dahil olmak üzere her türlü duyuru yukarıda belirtilen internet adresinden yapılacaktır. 

Uzman Erbaşlığı Başvuru Formu Nasıl Doldurulmalıdır?

Uzman erbaş adayları https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifreleri ile başvuru formuna ulaşabilirler. Başvuru belgesinin tamamlanmasının ardından Tercih Yap ekranına ilerleyerek ilgili alım seçilmelidir. Adayların tercih işleminin ardından Tercihlerimi Göster butonu ile tercihlerini kontrol etmelerinde fayda vardır. 

Adaylar başvuru için istenen tüm koşullara uymalıdır. Başvuru formunun bütün bölümlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduğundan emin olunmalıdır. Başvuru formundaki bilgilerin yanlışlığının hukuki yaptırımı adayın kendisine aittir. Beyan edilen bilgilerin yanlış ya da noksan olduğunun saptanması halinde aday elenecektir.

Tercihlerim sayfasının çıktısının alıp saklanması tavsiye edilmektedir.

Uzman Erbaşlığı Başvurusundan Sonra Seçim Süreci Aşamaları Nelerdir?

Uzman erbaşlığı başvurusunda bulunan adayların seçilmesine kadar giden süreç şu aşamaları izlemektedir: 

•    Yazılı Sınav

•    Başvuru evraklarının değerlendirilmesi ve onayı

•    Adayın boy ve kilo oranlarının değerlendirilmesi

•    Fiziki Yeterlilik Testi

•    Mülakat

•    Sağlık raporu inceleme

•    Güvenlik soruşturması 

Uzman Erbaşlığı Sınav Merkezi ve Tarihleri

Başvurusu kabul edilerek, sınava girmeye hak kazanan adaylar MSB Per. Tem. D. Bşk.lığında (Cebeci/Ankara) ya da belirlenen bir diğer sınav yerinde, ilan edilen tarihte sınava gireceklerdir. Sınav merkezi ve tarihi https://personeltemin.msb.gov.tr  adresinde ilan edilecektir.

Sınavda Adayların Yanında Bulunması Gereken Evraklar Nelerdir?

Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava girerken aşağıdaki belgeleri de yanında getirmelidir . Gerekli evrakların getirilmemesi durumunda aday sınava kabul edilmeyecektir. 

•    Sınav çağrı belgesi

•    Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi aslı ve bir adet kopyası

•    Askerliğini çavuş rütbesi ile yapmakta olan adaylar için çavuş diploma sureti

•    Askerlik görevini tamamlamış olan adaylar için aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte terhis belgesi ya da terhis belgesinin onaylı sureti

•    Varsa aslı ve bir adet kopyası ile birlikte ehliyet belgesi, askeri ehliyet, spor kursu, usta ve kalfalık belgesi, bonservis ve beyan etmek istenilen başarı belgeleri

•    Şehit/gazi eşi ya da çocuğunu bildiren adaylar için, anne/baba ya da eşi TSK’ya bağlı olması durumunda Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlığı’ndan; diğer kamu kurumlarına bağlı olması durumunda ise SGK’dan aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte kanıt niteliği taşıyan belge

•    Nitelik Belgesi

•    Nüfus Cüzdanının aslı ve iki adet fotokopisi

•    “Fiziki Yeterlilik Testinde (mekik, şınav ve koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” yazılı ve imzalı Muvakafatname

•     “Adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır” yazılı ve Aile Hekimi ya da Kurum Hekimi onaylı belge

•    Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olan adaylar için ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhini aslı ve fotokopisi

•    Son üç ay içerisinde çekilen 8 adet vesikalık fotoğraf

Sınav Süreci ve İçeriği Nasıldır?

Sınav süreci aday bilgilerinin kontrolü, fiziki değerlendirme, yazılı sınavı, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın aşamaları detayları şunlardır:

Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

Aday başvuru bilgilerinin kanun, yönetmelik ve yönergeye uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Fiziki Değerlendirme

Fiziki değerlendirme, adayın boy ve kilo oranının belirlenen değerlere uygunluğu değerlendirilmesini içermektedir.

Yazılı Sınav İçeriği ve Değerlendirilmesi

Adayların Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi, Matematik ve Özgeçmiş konularında bilgi ve yeterliliğinin sınandığı yazılı sınav, açık uçlu olup 100 üzerinden değerlendirilmektedir. Farklı eğitim seviyeleri göz önünde tutularak, uzman onbaşı ve çavuş adaylarının farklı sınavlara tabi tutulacaklardır. 

Fiziki Yeterlilik Testi İçeriği ve Değerlendirilmesi

Güç, hız ve çeviklik gibi özellikleri ölçmeyi amaçlayan Fiziki Yeterlilik Testi şınav, mekik, 400 metre hedef koşusu ya da 1500 metre düz koşu gibi spor branşlarında yapılmaktadır. 

Adayların bir sonraki branşa geçebilmeleri için her bir branştan 1 puan almaları gerekmektedir. Bir ya da daha fazla branştan puan alamayan adayların başvurusu başarısız kabul edilecektir.

Adaylar Fiziksel Yeterlilik Testi için spor malzemelerini getirmelidirler. 

Adayların fiziksel yeterlilik testinin sonucu sözlü olarak bildirilecektir.

Mülakat Adayın Hangi Becerileri Ölçmektedir?

Mülakat, adayın ses tonu, konuşma ve çok yönlü düşünme becerisi ve kendine güven gibi özelliklerinin değerlendirildiği aşamadır. 

Mülakat kayıt kabul, Fiziksel Yeterlilik Testini takiben aynı gün içinde yapılacaktır.Mülakatta başarılı sayılmak için en az 100 üzerinden 70 almak gerekmektedir.

Mülakatta başarılı olup/olunmadığı aynı gün içerisinde ya da mülakatın sonunda adaya sözlü olarak bildirilecektir. 

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların Bildirilmesi Nasıl Olmaktadır?

Sınavlar adayların, Yazılı Sınav, Fiziksel Yeterlilik ve Mülakattan aldıkları puanlara göre 100 üzerinden hesaplanacaktır. 

Başarılı adayların puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır.

Sınav sonuçları internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını kendileri takip etmelidirler; zira adaylara elektronik posta, mektup ya da SMS yoluyla ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Toplam kontenjanın başarı sıralamasına göre yüzde beşi başvuru koşullarına sahip şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocuklarına ayrılmıştır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nasıl Yapılmaktadır?

Uzman erbaşlığa hak kazanan adayların Güvenlik Soruşturması Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ilkeleri uyarınca yapılmaktadır. 

İletişim Bilgileri Nelerdir?

Uzman Erbaş adayları aşağıdaki iletişim bilgilerinden faydalanabilirler.

Danışma Adresi: MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/AnkaraPosta Kodu: 06620
İletişim Numarası: 0312 562 06 43
Fax Numarası: 0312 319 43 67
Internet Adresi: https://personeltemin.msb.gov.tr

Kaynak: Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir