Personel Alımı

19 Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı Yapılacak!

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri bünyesinde sözleşmeli olarak istihdam etmek üzere 19 Ceza İnfaz Kurumu Katibi alımı yapacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları dün başladı ve 12 Mart 2021 tarihinde sona erecektir. Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alımı 2021 yılı başvuru kılavuzu detayları aşağıda verilmiştir. Personel alımı başvuru şartları, nereye ve nasıl başvuru yapılacağı, adaylardan istenilen öğrenim şartı, KPSS ve yaş şartı ve diğer tüm detaylar şöyle;

CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı tarafından 19 katip alımına ilişkin yayınlanan personel alım ilanları detaylarında şu bilgilere yer verildi;

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) alınacaktır.

YAŞ ŞARTI

Ceza infaz kurumu kâtibi posizyonuna başvuru yapacak olan adayların; Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir.  (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİPLİĞİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir.

Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adalet Bakanlığı personel alımı için adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir.

Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Resmi ilanı görüntülemek ve personel alımına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için BURAYA TIKLAYINIZ

4.918 infaz ve koruma memuru alımı için BURAYA TIKLAYINIZ

 

 

İlgili Makaleler