Ekonomi

Asgari Ücretliden 728 TL Olan Yasal Kesintilerin Kaldırılması İçin Kanun Teklifi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na ”4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” sunuldu. Bu kanun teklifi ile asgari ücretin; vergi, harç, prim ve yasal kesintilerden istisna tutularak işçiye ödenecek net ücret olarak belirlenmesi talep edildi. 

Sunulan kanun teklifinin detayları şöyle;

ASGARİ ÜCRETLİDEN 728 TL VERGİ ALINIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi sundu. Sunulan kanun teklifinde asgari ücretliden yapılan yasal kesintilerin kaldırılması talep edildi. Asgari ücretlinin brüt ücretinden yapılan kesintilerin tutarının çok fazla olduğu ve asgari ücretliden alınan bu kesintilerin kaldırılması için sunulan gerekçede şu ifadeler yer aldı. 

”Asgari ücret işçinin emeği karşılığında verilebilecek en düşük ücrettir. Buna rağmen, asgari ücret üzerindeki vergi yükü oldukça fazladır. 2009 yılı itibariyle Brüt asgari ücret 2.558,40-TL olmasına rağmen işçinin eline geçecek net miktar 1.829,03-TL’dir. Bekâr olanlar için net ücrete asgari geçim indirimi olan 191,88-TL eklendiğinde ise 2.020,91-TL, Türkiye’de bekâr ve asgari ücretle çalışan kişinin bir aylık toplam geliri olmaktadır. Asgari ücretli her bir işçiden;-sigorta işçi primi işçi payı 358,18-TL,-işsizlik sigortası primi işçi payı 25,58-TL,-gelir vergisi 326,20-TL-damga vergisi 19,42-TL olarak kaynakta kesilmektedir.Yani bir işçinin ücreti henüz cebine girmeden 729,38-TL kesilerek kendisine ödenmektedir. Oransal olarak düşünüldüğünde, işçinin brüt maaşının yaklaşık %40’ı yasal kesintilere gitmekte iken yalnızca geriye kalan %60’ı kendi cebine girmektedir. ”

Kanun Teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından sunulan kanun teklifi kabul edilirse asgari ücretliden kesilen tüm kesintiler kaldırılacak. Maaşlarda ciddi bir artış yaşanmasına neden olacak yasa tasarısı ise TBMM’de oylamaya sunulacak. 

Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir