Kamu HaberleriSözleşmeli Personel Alım İlanları

Üniversite hastanesine sözleşmeli personel alımı yapılacak!

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği personel alımı için ilan verdi. Üniversite tarafından verilen ilanda Sağlık Yüksekokulu (Lisans) Hemşirelik Bölümü mezunu olanların başvuruda bulunabileceği bildirildi. Peki, kadroya başvurmak için başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zamana kadar yapılacak?

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimliği hemşire kadrosunda personel alımı yapacak. Kadroya başvuruda bulunmak isteyen adayların ise işlemlerini en geç 21 Mayıs tarihine kadar gerçekleştirmesi gerekiyor.

Başvuru şartları nelerdir?

1 Başvuracak adaylar 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2 Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

3 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

4 Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

6 Başvurular; 07.05.2021 – 21.05.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

7 SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.

8 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1 Mezuniyet belgesinin e-devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)

2 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

3 Nüfus cüzdanı örneği

4 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
Not 1 Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2 *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir. Not 3 Müracaat esnasında karşılaşılabilecek herhangi bir sorunda sevgi@ktu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

İLANA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler