Kamu Haberleri

Memur Alımları İçin DMK 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde Yer Alan Koşullar Neler?

Devlet kurumları; Resmi Gazete, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu, Basın İlan Kurumu gibi platformlar üzerinden yayımladıkları ilanlar ile kadrolu memur veya sözleşmeli personel alımları yapıyorlar.

Bu alımlarda adaylardan hem genel hemde alım yapılacak kadronunun mesleki özelliklerine göre özel şartlar talep ediliyor. 

Bu haberimizde siz okuyucularımıza her memur alım ilanında karşılaşılan ortak koşulları tam metni ile sizlere aktarıyoruz. İşte o koşullar;

DMK’DA YER ALAN ORTAK KOŞULLAR

Memur ve sözleşmeli personel alımlarında adaylardan talep edilen genel koşullar; Devlet Memurları Kanunu’nun (DMK) 48. maddesinde bir bir belirtildi.

Herhangi bir devlet kurumu tarafından yayımlanan ilanların tamamında bu koşullara haiz olunması gerektiği bildirilir. İşte o koşullar;

DMK 657 SAYILI KANUNDA YER ALAN O KOŞULLAR

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

6. Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

BU KOŞULLARIN DIŞINDA

657 sayılı kanunun 48. maddesinde ayrıca kurumların özel şartlarına ilişkin bazı maddeler bulunuyor. O iki madde ise şu şekilde;

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir