Eğitim

Öğrenciler Merak Ediyor! 2021 -2022 Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneği Ne Kadar?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenmektedir. Ödeme alacak olanların merakla beklediği açıklama geldi. Eğitim Bir Sen; imzalanan toplu sözleşmeye göre 2021-2022 yılı öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 1.325 TL olarak ödeneceğini belirtti.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği 657 sayılı Kanunun Ek 32. maddesi uyarınca madde:

“Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (…) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Cumhurbaşkanınca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.”

– 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi

5. dönem toplu sözleşmede alınan karar gereğince öğretim yılına hazırlık ödeneği 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödendi.

– 2022 yılı ödenek miktarı belli oldu

6. dönem toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarıldı. 2022 yılındaki artış oranı yüzde 6’dır.

İlgili Makaleler