Kamu Haberleri

Serbest Mali Müşavir Olmak İsteyenler! Sınavın Detayları Yayınlandı!

Herhangi bir işyerine bağlı olarak çalışmadan işlerini yürüten Serbest Mali Müşavirleri için yeni bir ilan yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre  Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde Serbest Mali Müşavir sınavı yapılacak. 2021/3 Dönemi, SMMM Sınav Tarihleri : 27-28 Kasım 2021
İlk kez katılacaklar için başvuru tarihleri : 23.08.2021-15.09.2021 Tekrar katılacaklar için başvuru tarihleri : 27.09.2021-25.10.2021 olarak belirlenen sınavın detayları…

SINAVLARA İLİŞKİN ESASLAR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına girebilmek için;
1) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak,

2) Stajını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve / veya onların denetim ve gözetiminde tamamlamış olmak, Kanunun 6. maddesinde staj süresinden sayılan hizmetleri bulunanlar için bu hizmetlerini stajdan saydırmış olmak,

3) Kanunun 4’ncü maddesindeki genel ve 5’nci maddesindeki özel şartları taşımaları yanında 45’nci madde ve 48’nci maddenin ikinci fıkrasının (c), (e) bentleri ile 49 uncu maddesinde belirtilen durumların bulunmaması, gerekir.

İlgili Makaleler